HORTICULTURIST

LAN CTR

LAN CTR
Na Tithe Gloine, Cill Ulta,
An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall
Príomh-Ghairneoir De Dhíth
Tá Príomh-Ghairneoir lánaimseartha a lorg ag “LAN CTR” le tabhairt faoi thogra acmhainní
nádúrtha atá lonnaithe i gCloich Cheann Fhaola, Tír Chonaill. Tá an togra seo dírithe ar thairbhe a
aimsiú as na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Is conradh trí bhliana é seo de réir coinníollacha
“POBAL”.
LAN Teo. Is currently recruiting an full time Head Horticulturist to undertake its natural resources
project that is situated in Clochaneely, Co Donegal. This is a three year contact in line with funding
regulations of “Pobal”
Tá “LAN CTR” ag riaradh Clár Seirbhisí Pobail & tá seo mar pháirt de bhainistiú & fhorbairt an
Ionaid.
LAN Teo. Is administering a Community Services Programme and this is part of the management and development of the Centre
Beidh an Príomh-Ghairneoir freagrach do Bhainisteoir Ghineáralta an Lár-ionaid agus beidh sé/sí
freagrach as riaradh an obair iomlán Ghairneoireachta sa Lár-ionad
The Head Horticulturist will report to the General Manager of the Centre and will have responsibility
for all Horticultural activities in the Centre.
Riachtanach:-
– Cáilíocht 3ú leibhéal i nGairneoireacht nó taithí cuí de 3-4 bliana
Third level qualification in Horticulture or 3-4 years relevant experience
– Suim agus eolas i gcursaí díolachán abhar Ghairneoireachta
Knowledge and interest in retail Horticultural industry
– Scileanna éifeachtacha pleanála & riaracháin le bheith ábalta tógraí éagsùla a bhainistiú faoi
sprioc-dhátaí teannta.
Effective planning & organisational skills with the ability to manage multiple projects under tight
deadlines
– Duine féin-spreagtha & féin-ghríomhach le fuinneamh agus brí le torthaí a bhaint amach.
Self motivated and proactive with drive and energy to achieve results
– A bhfuil suim aige/aice in gcursaí forbartha foirne agus oideachas ghairneoireachta
Interest in team development and horticultural education
Ina Bhuntáiste:-
– Gaeilge líofa idir labhairt agus scríobh
– Ceadúnas glan tiomána.
– Taithí /eolas faoi na fuinnimh in-athnuaite

Seol C.V. chuig:- An Cathaoirleach, LAN CTR, Cill Ulta, An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall
Dáta deireanach:- 5 ó chlog, An Aoine, 26ú Eanair, 2018
Latest date for application:- 5 pm Friday 26th January 2018
Eolas Breise:- Glaoch ar (Call) 086 6009084
Ríomhphost:- (Email) tithegloine@gmail.com

To apply for this job email your details to tithegloine@gmail.com


Previous Article: BOX OFFICE ASSISTANT & USHERS
Next Article: ACCOUNTS PAYABLE / PAYROLL ADMIN